Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Bushcraft Nederland. Iedereen die van dit forum gebruik maakt wordt gevraagd met de regels akkoord te gaan. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum aangenaam te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Algemene Voorwaarden.

  Als lid van het forum gaat u akkoord met deze voorwaarden en zal ten aller tijden hiernaar handelen.

  1
  U gaat akkoord, door uw gebruik van dit forum, dat u geen materiaal zal plaatsen dat lasterlijk, onjuist, beledigend, vulgair, hatelijk, obsceen, godslasterlijk, seksueel georiënteerd, dreigend, op iemands privéleven inbreuk makend, volwassen materiaal of anderszins in strijd is met alle internationale of Nederlandse wetgeving. U gaat er tevens mee akkoord geen gebruik te maken van materiaal waarop copyright rust, tenzij u de copyright eigenaar bent of u heeft schriftelijke toestemming van de eigenaar van het materiaal waarop copyright rust of citeert met bronvermelding. Ongewenste e-mailberichten, overstromingen, advertenties, ketting brieven en piramide schema's zijn ook verboden op dit forum. (In hele uiterste gevallen kan het NBF de persoonlijke berichten inkijken. ) Persoonlijke aanvallen op leden van het NBF worden op geen enkele manier geaccepteerd, ook al is dit achter de schermen. Ook het in diskrediet brengen van het NBF en /of leden van het NBF op andere media zoals sociale netwerken zoals bv Hyves en Facebook en andere forums door een lid van het NBF is ten strengste verboden. Mocht dit aan de orde zijn, zullen gerechtelijke stappen volgen.

  2
  Dit forum is bedoeld om ervaringen en kennis te delen gerelateerd aan de bushcraft. Het is dan ook de bedoeling dat de posts die gedaan worden hierop betrekking hebben. Berichten die dusdanig offtopic zijn, of niet voldoen op dit forum, worden zonder opgaaf van reden verwijderd.
  Het forum is opgezet met het oog op het algemeen belang. De moderatoren die actief zijn, zijn allen vrijwilligers. Het forum is non-profit en iedereen is welkom, mits het met bushcraft te maken heeft. Mensen die hier enkel zijn om hun bedrijf te promoten worden geweerd.

  3
  Moderators worden geacht om altijd te reageren met het idee dat ze voor het forum actief zijn. Ongewenste uitlatingen worden van niemand geaccepteerd.

  4
  Bedrijven mogen op dit forum niet zondermeer reclame maken.
  Hier staat een vergoeding tegenover om dit forum te kunnen laten draaien.
  Deze vergoeding is op jaarbasis en zal per kalenderjaar opnieuw gevraagd worden.
  Voor deze bijdrage krijgt u in het board handelsplaats een eigen sub-board, die u samen met de algemeen moderatoren kunt beheren.
  Het board webshops is voor particulieren die hier hun verhaal met betrekking tot ervaringen kwijt kunnen. Het is dus niet de bedoeling om hier zelf in te plaatsen. Mocht dit gebeurd zijn voor 02-01-2014, blijft dit staan. Voor alle plaatsingen daarna wordt eerst contact ge-eist met de beheerder.
  Wat wel mag, is een standaard verwijzing naar je winkel of webshop, onderin je handtekening.
  Ook het board agenda is bedoeld voor particuliere initiatieven of vermeldingen van beurzen. Niet voor bedrijven om hun agenda in te zetten.


  5
  Artikelen/goederen die door het Nederlands Bushcraft Forum worden verspreidt/verkocht mogen niet door derden worden (door-)verkocht zonder toestemming van de beheerder. Ook de naam of het logo van het NBF of van Bushcraft Nederland, in welke vorm dan ook, mogen niet door derden in gebruik worden genomen voor (niet-)commerciële doeleinden tenzij uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.
  Bij het niet naleven van deze regel zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen.


  6
  Houd er rekening mee dat het onmogelijk is voor de vrijwilligers of de eigenaren van dit forum te bevestigen wat de geldigheidsduur van berichten is. Vergeet niet dat wij onmogelijk alle actief geboekte berichten kunnen controleren, en als zodanig niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud die daarvan deel uitmaakt. Wij staan niet garant voor de nauwkeurigheid, volledigheid, of het nut van de informatie die wordt geleverd. De geboekte berichten geven uiting aan de stand- punten van de auteur, en niet noodzakelijkerwijs de standpunten van dit forum, haar vrijwilligers, haar dochter ondernemingen of eigenaren van dit forum. Op geen enkele tekst rust zekerheid en kan dan ook niet worden aangemerkt als waar.
  Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Acties die gedaan worden naar aanleiding van berichten zijn dan ook geheel voor eigen risico. Ook hierbij geldt dat dit forum, haar vrijwilligers, haar dochter ondernemingen of de eigenaar van dit forum op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.
  Iedereen die vindt dat een gepost bericht aanstootgevend is, wordt aangemoedigd om de beheerder of de toezichthouder van dit forum onmiddellijk in kennis te stellen. De vrijwilligers en de eigenaren van dit forum behouden zich de rechten voor ongewenste inhoud te verwijderen binnen een redelijke tijd, als zij vaststellen dat de afschaffing noodzakelijk is. Dit is echter een handmatig proces, u zult zich moeten realiseren dat ze niet altijd mogelijk zijn te verwijderen of specifieke berichten onmiddellijk te bewerken. Dit beleid is ook van toepassing op profiel gegevens van leden.

  U blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw geboekte berichten. Bovendien gaat u akkoord met vrijwaren en schadeloosstelling van de eigenaren van dit forum, eventuele gerelateerde websites naar dit forum, haar vrijwilligers en haar dochter ondernemingen. De eigenaren van dit forum behouden zich ook het recht voor om je identiteit (of andere gerelateerde informatie verzameld over deze service)te gebruiken bij een officiële klacht of juridische stappen die voortvloeien uit een situatie die is veroorzaakt door het gebruik van dit forum.


  7
  U hebt de mogelijkheid, als u registreert uw eigen gebruikers naam te kiezen. We raden u aan dat u de naam passend houdt. Met deze gebruikersaccount gaat u akkoord met het feit dat u nooit uw wachtwoord aan een andere persoon geeft (met uitzondering van een beheerder) in verband met uw bescherming van privacy en om redenen van de geldigheidsduur. Ook gaat u akkoord dat u nooit het account van iemand anders zal gebruiken om welke reden dan ook. Het is ook raadzaam dat u een complex en uniek wacht woord voor uw account gebruikt om te voorkomen dat uw account gestolen zal worden.

  Nadat u geregistreerd bent en aangemeld bij dit forum, kunt u een gedetailleerd profiel invullen. Het is uw verantwoordelijkheid om schone en nauwkeurige informatie te presenteren. Alle informatie door de eigenaar van het forum of vrijwilligers als onnauwkeurig of vulgair betitelt, zal worden verwijderd,met of zonder voorafgaande kennisgeving. Passende sancties kunnen en zullen worden toegepast. Houd er rekening mee dat met elke post, uw IP-adres wordt vastgelegd, in het geval dat u zult worden "gebanned" voor dit forum zal met de INTERNETPROVIDER contact opgenomen worden. Dit zal alleen gebeuren in geval van een grove schending van deze overeenkomst.

  8
  Houd er rekening mee dat de software een cookie, een tekstbestand met informatie (zoals uw gebruikers naam en wacht woord) in uw browser cache plaatst. Dit wordt alleen gebruikt om u geregistreerd in/uit te houden. De software verzameld geen een vorm van informatie en zal ook geen informatie verzenden naar uw computer.

  9
  Bij het niet naleven van deze voorwaarden krijgt desbetreffend persoon een waarschuwing. Bij herhaling volgt een ban van 3 dagen, gevolgd door een ban van een maand. Als na deze periode binnen afzienbare tijd weer de voorwaarden worden overschreden volgt een definitieve ban. Accounts die zijn verbannen gelden niet alleen voor het account, maar ook voor de persoon. Als deze persoon nieuwe accounts probeert aan te maken, zullen deze worden verwijderd. Alle op andere mogelijke manieren voor te registreren tijdens een ban, resulteren tevens tot verwijdering van het account en alle berichten.
  De perioden tussen de overtredingen zijn nader te bepalen door de forumbeheerder, afhankelijk van de overschrijding.
  Als een overtreding dusdanig ernstig is, kunnen de eigenaren van het forum besluiten om een directe ban toe te passen. Deze ban kan ook een definitieve ban zijn.

  Wij wensen een ieder veel plezier op het forum.

  Nederlands Bushcraft Forum-team
  #